\ Hardware \ LaTeX nástroje

LaTeX nástroje
Nashromáždil jsem některé dokumenty a programy, které se hodí při psaní dokumentů v LaTeXu:

Instalace MikTex 2.5 je na adrese http://miktex.org/2.5/Setup.aspx

Textový editor TextPad - lokálně (txpeng503.exe nebo globálně http://www.textpad.com/download/index.html

Jednoduchý dávkový soubor compile.bat - spustí program vlnka na všem .tex, co je v adresáři
rm *.vlnka.tex
for %%i in (*.jpg) do @jpeg2ps %%i > %%i.ps
for %%i in (*.png) do bmeps -c -t png %%i>>%%i.ps
vlna -l -m -f < %1.tex >> %1.vlnka.tex
cslatex %1.vlnka

Návod na počeštení MikTeXu - mikpdfcslatex.pdf

Program vlnka pro opatření českého textu pevnými mezerami - vlna.exe

Program pro převod JPG na PS - jpeg2ps.exe

Sumatra PDF Viewer (sumatra.exe nebo http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/download.html - prohlížeč, u kterého není nutná instalace a lze přepisovat právě otevřené soubory. Znovunačtení klávesou R.

Learn TeX - ukázky příkazů - learntex.pdf

Nastavení okrajů - okraje.tex

Nastavení menší mezery mezi položkami \item - mezery.tex a k tomu tweaklist.sty

Všechno dohromady - textools.zip