\ 7. ročník - materiály pro výuku

7. ročník - materiály pro výuku
Plánovaná náplň hodin:

1. - 3.únor 2006, březen 2006MS Word: vypracování zvolené práce

Vyučování v dalších hodinách převezme pan učitel Minář.