\ 8. ročník - materiály pro výuku

8. ročník - materiály pro výuku
3.29. 3. 2007
12. 4. 2007
19. 4. 2007
MS Excel: odkazy a jejich kopírování, absolutní odkazy (nasobilka.xls)
4.26. 4. 2007
3. 5. 2007
10. 5. 2007
MS Excel: jednoduchá evidence výdajů a příjmů, formáty buněk (evidence.xls)
5.17. 5. 2007
24. 5. 2007
31. 5. 2007
MS Excel: funkce, grafy (televize.xls)
6.7. 6. 2007
14. 6. 2007
21. 6. 2007
MS Excel: testy, klasifikace


Hodnocení:
100% - 85% - 1
84% - 70% - 2
69% - 55% - 3
54% - 40% - 4
39% - 0% - 5