\ 9. ročník - materiály pro výuku

9. ročník - materiály pro výuku
Plánovaná náplň hodin:

1. - 6.únor 2006, březen 2006MS Word: vypracování zvolené práce
7.29. 3. 2007MS Excel: odkazy a jejich kopírování, absolutní odkazy (nasobilka.xls)
8.12. 4. 2007MS Excel: jednoduchá evidence výdajů a příjmů, formáty buněk (evidence.xls)
9.19. 4. 2007MS Excel: funkce, souhrnné údaje o příjmech a výdajích (funkce.xls)
9.26. 4. 2007MS Excel: funkce, formátování (format.xls)
11.3. 5. 2007MS Excel: grafy (televize.xls)
12.10. 5. 2007MS Excel: podmíněné formátování, vnořené podmínky (znamky.xls)
13.17. 5. 2007MS Excel: výběr samostatné práce
14.24. 5. 2007MS Excel: vypracování samostatné práce


Hodnocení:
100% - 85% - 1
84% - 70% - 2
69% - 55% - 3
54% - 40% - 4
39% - 0% - 5